Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354385
Title Belevingslandbouw rond Almere
Author(s) Jansma, J.E.
Source Lelystad : PPO - 8
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) nevenactiviteiten - stadslandbouw - stadsomgeving - landbouwontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - systeeminnovatie - zuidelijk flevoland - ancillary enterprises - urban agriculture - urban environment - agricultural development - rural urban relations - system innovation - zuidelijk flevoland
Categories Urban Development / Alternative Farming
Abstract Zoals flats onlosmakelijk verbonden zijn met de stad, hoort ruimte bij de landbouw. Geef de mensen uit die flats een stukje landbouw waar ze die ruimte voelen, waar ze kunnen genieten, waar ze direct kunnen proeven, ruiken en beleven. Dat concept hebben onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) voor ogen als ze denken aan belevingslandbouw. In de omgeving van Almere probeert PPO deze vorm van landbouw van de grond te krijgen in gesprek met provincie, gemeente, LTO, Landschapsbeheer Flevoland, Stadsboerderij Almere, Christelijk Agrarische Hogeschool Dronten, Rabobank en Natuurcentrum het Eksternest. In een workshop over belevingslandbouw in november 2004 stond de vraag centraal welke mogelijkheden de partijen zien rond Almere. Dit verslag geeft tevens de ervaringen van Le Clercq op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.