Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354472
Title Gewasresten afvoeren: utopie of optie?
Author(s) Wolf, M. de; Haan, J.J. de
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) oogstresten - plantenresten - afvalverwijdering - compost - groenteteelt - akkerbouw - tuinbouw - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - vollegrondsteelt - crop residues - plant residues - waste disposal - composts - vegetable growing - arable farming - horticulture - plant protection - integrated control - outdoor cropping
Categories Environmental Management (General)
Abstract In deze brochure worden de technische en economische consequenties van het afvoeren van gewasresten op een rijtje gezet. Beschreven wordt wat het effect is van het afvoeren van gewasresten namelijk een beperking van de nitraatuitspoeling, een verbetering van de waterkwaliteit en een verlaging van de ziekte- en onkruiddruk. Diverse verwerkingsmogelijkheden van de gewasresten worden besproken (veevoer, composteren, vergisten), de kosten van het afvoeren en de belemmeringen. Trefwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, gewasresten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.