Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354665
Title Voor kelkrot in aubergine wordt hoge prijs betaald
Author(s) Verkerke, W.
Source Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)13. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) aubergines - plantenziekten - vruchtrot - tuinbouw - betrouwbaarheid - leveringen - landbouwprijzen - calcium - agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - teeltsystemen - aantasting - vragenlijsten - agro-industriële ketens - aubergines - plant diseases - fruit rots - horticulture - reliability - supplies - agricultural prices - calcium - farm management - plant protection - cropping systems - infestation - questionnaires - agro-industrial chains
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Fruit Vegetables
Abstract Aubergines met kelkrot worden meestal aangetroffen in het handelskanaal, maar de oorzaak ligt in de teelt. Telers betalen daarvoor een hoge prijs, omdat de handel het product als onbetrouwbaar kwalificeert. Via onderzoek en discussie met telers is gezocht naar oplossingen om 'betrouwbare' leveranciers te kunnen blijven. Een verslag over de bron van kelkrot bij aubergine
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.