Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354749
Title Haalbaarheidsstudie meerlagenteelt tulp
Author(s) Wildschut, J.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen - 17
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) tulpen - forceren van planten - haalbaarheidsstudies - onderzoek - meerlagenteelt - bloembollen - tulips - forcing - feasibility studies - research - multi-layer cultivation - ornamental bulbs
Categories Greenhouse Technology / Cropping Systems / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij deze haalbaarheidsstudie naar meerlagenteelt bij tulpenbroei gaat het erom na te gaan of met behoud of verbetering van rendement (€) de energiedoelstellingen van de MJA-e en de normen van het Besluit Glastuinbouw (de GLAMI-normen) gehaald kunnen worden. Meerlagenteelt is bedrijfseconomisch haalbaar en rendabel. Er is nog onderzoek nodig naar lichtverdeling in de kas, lichtbehoefte en optimalisatie daarvan, luchtvochtigheid. Bedrijfseconomische haalbaarheid en energie-efficiëntie van meerlagenteelt kunnen ook doorberekend worden voor andere omstandigheden, zoals in combinatie met energiebesparingsmaatregelen en lampen met een hoger fotonrendement per watt (LED’s ).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.