Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354809
Title Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert
Author(s) Venhorst, B.
Source Ekoland 22 (2002)5. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - perceelsgrootte (landbouwkundig) - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - gewasbescherming - nuttige insecten - plagenbestrijding - bedrijfssystemen - habitats - bevordering van natuurlijke vijanden - functionele biodiversiteit - insect-plant relaties - agrobiodiversiteit - organic farming - farm management - field size - cultural control - natural enemies - biological control - plant protection - beneficial insects - pest control - farming systems - habitats - encouragement - functional biodiversity - insect plant relations - agro-biodiversity
Categories Organic Farming / Environmental Management (General)
Abstract Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project Biodivers van PPO-AGV wordt onderzocht of natuur een bijdrage kan leveren aan plaagregulatie op perceels- en bedrijfsniveau. Wat betekent een hoge soortenrijkdom van natuurlijke vijanden voor de afzonderlijke gewassen en voor alle gewassen samen; welke natuurlijke elementen spelen een rol; wat is de optimale perceelsgrootte. Beschrijving van het onderzoekssysteem van 12 ha (OBS, Nagele) met een zesjarige vruchtwisseling, en eerste resultaten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.