Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354840
Title Hulpmeststoffen in de biologische glastuinbouw : noodzaak en discussie
Author(s) Cuijpers, W.J.M.; Koopmans, C.J.; Voogt, W.
Source Ekoland 24 (2004)9. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) tuinbouw - intensieve teelt - plantenvoeding - organische meststoffen - hulpstoffen - samenstelling - chemische samenstelling - stikstof - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mineralisatie - degradatie - gebruikswaarde - tests - testen - prijzen - kosten - kwaliteit - bemesting - glastuinbouw - horticulture - intensive cropping - plant nutrition - organic fertilizers - adjuvants - composition - chemical composition - nitrogen - nutrient availability - mineralization - degradation - use value - tests - testing - prices - costs - quality - fertilizer application - greenhouse horticulture
Categories Organic Farming / Fertilizers, Fertilizer Application / Horticulture
Abstract Door de hoge gewasbehoefte bij intensieve glasteelten in combinatie met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van stalmest, is aanvullende bemesting met snelwerkende meststoffen noodzakelijk. In het kader van het BIOKAS-project is de werkzaamheid onderzocht van een groot aantal hulpmeststoffen, zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong. De kwaliteit van de meststoffen werd beoordeeld op grond van het stikstofleverend vermogen. Verenmeel biedt het gunstigste perspectief maar staat ter discussie wegens de herkomst uit de intensieve veehouderij. Een aantal plantaardige hulpmeststoffen kunnen qua mineralisatiesnelheid en prijs concurreren met producten uit slachtafval. In een tabel de samenstelling, het stikstofleverend vermogen en de prijs van de geteste hulpmeststoffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.