Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355086
Title Report of the KB-WOT fisheries programme carried out in 2006
Author(s) Dickey-Collas, M.; Beek, F.A. van
Source IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C044/07) - 19
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) visserij - visserijbeheer - mariene ecologie - budgetten - onderzoeksondersteuning - nederland - fisheries - fishery management - marine ecology - budgets - research support - netherlands
Categories Fisheries
Abstract LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het budget voor 2006 (€ 621000) gebruikt is voor de diverse onderzoeksprojecten. Van ieder onderzoeksproject wordt een beschrijving gegeven, daarnaast worden de resultaten, de opgedane kennis en een verantwoording van de financiering gegeven. De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 1) invloed van veranderende leefomgeving op mariene ecosystemen, 2) impact van visserij op ecosysteem, 3) visserijbeheer, 4) onderhoud sleutelexpertise en 5) kleine onderzoeksprojecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.