Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355196
Title Virus vraagt veel kennis : virusbestrijding - telen met toekomst
Author(s) Dwarswaard, A.; Derks, A.F.L.M.
Source Bloembollencultuur 113 (2002)7. - p. 10 - 11.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) bloembollen - plantenziekten - plantenvirussen - pesticiden - milieubescherming - milieubeheer - overheidsbeleid - wetgeving - plantenplagen - insecten - milieubeheersing - waterverontreiniging - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - ornamental bulbs - plant diseases - plant viruses - plant pests - insects - pesticides - environmental protection - environmental management - environmental control - government policy - legislation - water pollution - soil pollution - air pollution
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Praktijkonderzoek naar de haalbaarheid van normen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Vijf bloembollentelers doen mee aan het project 'Telen met toekomst'. Ze proberen bij het bestrijden van virussen de Minasnorm voor 2003 te halen en op termijn de waterkwaliteitsnorm. Gegevens in bijgaande tabel: Milieubelasting van luisbestrijdingsmiddelen in water, grond en lucht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.