Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355208
Title Uitgebreid sortiment kattekruid in kaart gebracht
Author(s) Hoffman, M.H.A.
Source Tuin en Landschap 25 (2003)10. - ISSN 0165-3350 - p. 18 - 21.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) nepeta - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - plantenveredeling - gebruikswaarde - ornamentele waarde - bloemen - bloei - overblijvende planten - tuinplanten - plantenmorfologie - nomenclatuur - taxonomie - biologische naamgeving - inspectie - evaluatie - sierplanten - bloeiende planten - nepeta - varieties - cultivars - variety trials - plant breeding - use value - ornamental value - flowers - flowering - perennials - bedding plants - plant morphology - nomenclature - taxonomy - biological nomenclature - inspection - evaluation - ornamental plants - flowering plants
Categories Ornamental Plants
Abstract PPO heeft van 1997 tot 2002 een groot sortiment Nepeta beoordeeld, d.w.z. het volledige Nederlandse handelssortiment aangevuld met nieuwe cultivars, een aantal botanische soorten, en nog onbenoemde selecties uit het veredelingsonderzoek. De planten zijn gekeurd door de KVBC en de Vereniging van Vasteplantenkwekers. In een tabel de uitslag van de sterrenkeuring van de KVBC en de belangrijkste morfologische en gebruikswaarde-kenmerken. Ook worden voorstellen gedaan voor verbeteringen in de naamgeving
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.