Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355258
Title Co-management en motorvermogen : nulmeting van opvattingen van vissers
Author(s) Hoefnagel, E.W.J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151387 - 69
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - vis vangen - vissersschepen - motoren - kracht - capaciteit - noordzee - nederland - agricultural policy - fishing - fishing vessels - engines - power - capacity - north sea - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract Met het versterken en uitbreiden van het co-managementsysteem, op het vlak van het motorvermogen, neemt de visserijsector zelf verantwoordelijkheid voor het terugdringen vanhet gebruik van motoren met een groter vermogen dan de motor op grond van de verstrektevisvergunning zou mogen hebben. Dit onderzoeksverslag betreft een zogenaamde nulmeting,dat als uitgangspunt gebruikt kan worden om na te gaan of er veranderingen zijnopgetreden tijdens de werking van dit arrangement in opvattingen en gedragingen van vissersmet betrekking tot het gebruik van motorvermogen in de Noordzeevisserij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.