Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355262
Title Meer tijd met minder werk
Author(s) Blanken, K.; Evers, A.G.
Source V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - werkorganisatie - efficiëntie - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - organization of work - efficiency - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - farm comparisons - farm management - farm labour
Categories Working Hours / Cattle
Abstract Het werk, dat op het Lagekostenbedrijf moest gebeuren, was heel anders dan de arbeid die voor het High-techbedrijf belangrijk was. De automatisering op het High-techbedrijf maakte het mogelijk flexibel met de werkzaamheden om te gaan, terwijl op het Lagekostenbedrijf een strak werkschema werd gevolgd. Toch redden beide bedrijven het om het werk in een relatief korte werkweek om te zetten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.