Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355286
Title Plant and soil community assembly in secondary succession on ex-arable land. Fundamental and applied approaches
Author(s) Kardol, P.
Source Wageningen University. Promotor(en): Wim van der Putten, co-promotor(en): T.M. Bezemer. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046127 - 203
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2007
Keyword(s) bouwland - conversie - plantengemeenschappen - bodembiologie - graslanden - plantensuccessie - bodemfauna - nematoda - arable land - conversion - plant communities - soil biology - grasslands - plant succession - soil fauna - nematoda
Categories Soil Biology / Plant Ecology
Abstract Het omvormen van landbouwgronden tot half-natuurlijke ecosystemen kan het huidige verlies aan soortenrijke graslanden en heidevelden tegen gaan. Pogingen tot herstel van soortenrijke graslanden en heidevelden door landbouwgronden uit productie te nemen, zijn niet altijd succesvol gebleken. Dergelijke omvorming is een vorm van secundaire successie: de opeenvolging van soorten (planten of andere organismen) met als startpunt een ‘biologische’ nalatenschap na een initiële verstoring. Er is nog steeds veel onbekend omtrent de ontwikkeling van ecosystemen gedurende secundaire successie, met name als het gaat om interacties tussen planten en bodemorganismen. Bodemorganismen kunnen een belangrijke rol spelen in de opbouw en samenstelling van plantengemeenschappen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.