Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355334
Title Casestudy Nederweert : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Author(s) Boer, S. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.6) - 59
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - de peel
Categories Land Use Planning
Abstract Dit rapport doet verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in het gebied Nederweert. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In dit rapport staat het proces rond planvorming en uitvoering van de reconstructie centraal (2000-2006). Eveneens wordt aandacht besteed aan de reconstructiepilot die in de periode 1999-2003 plaatsvond. De belangrijkste conclusie is dat de uitvoering van de reconstructie in het gebied Nederweert tot nu toe moeizaam is verlopen, doordat onvoldoende duidelijk is wat de gebiedspartijen met de reconstructie willen bereiken. Enerzijds is sprake van een gebrek aan `planeigenaarschap¿: de wensen, ideeën en initiatieven vanuit het gebied sluiten onvoldoende aan bij het reconstructieplan van de provincie Limburg. Anderzijds is sprake van problematische verhoudingen tussen sommige partijen en bestuurders in het gebied en heeft bij een aantal gemeenten de gemeentelijke herindeling veel aandacht opgeëist. Hierdoor is de samenwerking in het gebied (in de gebiedscommissie en in integrale projecten) nog onvoldoende ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.