Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355532
Title Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar voordelta)
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Sonneville, B. de; Craeymeersch, J.A.M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) nr. C051/07) - 65
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) veiligheid - monitoring - nederland - waterbeheer - dijken - ecologie - vegetatie - fauna - bodem - westerschelde - natuur - voordelta - safety - monitoring - netherlands - water management - dykes - ecology - vegetation - fauna - soil - western scheldt - nature - voordelta
Categories Water Management (General) / Aquatic Ecology
Abstract Het Schelde estuarium is als toegang tot de haven van Antwerpen van grote betekenis, maar ook vanuit ecologisch opzicht (estuariene dynamiek, overgang zoet-zout) is het gebied uiterst waardevol. De Westerschelde is dan ook onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk. Daarnaast bieden de waterkeringen veilgheid tegen overstroming van het achterland. IMARES neemt monitoring van de natuurlijkheid van de Westerschelde voor haar rekening. WL Delft Hydraulics doet dat voor veilgiheid en morfologische dynamiek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.