Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355566
Title Beleidsevaluatie ex-post : methodiek en illustratie
Author(s) Vlist, A.J. van der; Bunte, F.H.J.; Galen, M.A. van
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151585 - 55
Department(s) Business Economics
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
MGS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - evaluatie - nederland - besluitvorming - overheidsbeleid - agricultural policy - evaluation - netherlands - decision making - government policy
Categories Agricultural Policy / Public Administration (General)
Abstract De invoering van het systeem van VBTB (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording), heeft grote gevolgen voor de betrokken ministeries en vraagt een verschuiving van focus; niet meer op de financiële voortgang en de uitputting van de beschikbare budgetten maar veel meer op de effecten van beleidsmaatregelen. Beleidsevaluatie is niet meer weg te denken uit de beleidspraktijk. De vraag is echter hoe wetenschappelijke beleidsevaluatie in zijn werk gaat. Wat zijn de principes? Wat heb je daarvoor nodig? Waar haal je de benodigde beleidsondersteunende informatie vandaan? Het doel van deze studie is om de theorie toegankelijk te maken en te illustreren met een stappenplan ter voorbereiding van ex-post evaluatie zoals voorgeschreven in Regeling Prestatiegegeven en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid. The obligation to evaluate policy instruments ex-post has enormous consequences for Ministries. What is ex-post policy evaluation? What do you need? What data is necessary? The aim of this research is to introduce the reader into the basics of scientific policy evaluation illustrating this on a step-by-step basis. Also, because ex-post evaluation of existing policy instruments might be difficult we explain what could be done to arrive at policy instruments that can be evaluated.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.