Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355646
Title Biologische bestrijding trips in de bloemisterij: gedagsbeinvloedende stoffen en roofmijten voor de beheersing van trips in de bloemisterij onder glas
Author(s) Bulle, A.A.E.; Boertjes, B.C.; Bruin, J.; Boogaard, M.; Scholte-Wassink, G.M.; Beerling, E.A.M.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 44
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatie - roofmijten - afweermiddelen - insectenafweermiddelen - insectenbestrijding - thrips - biological control - biological control agents - predation - predatory mites - repellents - insect repellents - insect control - thrips
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Californische trips(Frankliniella occidentalis) is een belangrijke plaag in de glastuinbouw. In 2000 is een overkoepelend tripsproject gestart, waarin onderzoek van PPO Glastuinbouw en praktijkproeven van DLV Gewasbescherming op elkaar werden afgestemd. Dit resulteerde in onderzoek door PPO aan effectiviteit van bodemroofmijten en gedragsbeinvloedende stoffen. Uit de experimenten gedaan in het bodemroofmijtenonderzoek op de gewassen Impatiens, Petunia, Kalanchoe, Potchrysant, Saintpaulia en Yucca blijkt de bijdrage van bodemroofmijten aan de bestrijding van californische trips minimaal te zijn. De resultaten uit het onderzoek met gedragsbeïnvloedende stoffen laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn om met behulp van 'natuurlijke stoffen' (GNO's) de tripsbestrijding te verbeteren. Enkele experimentele gedragsbeïnvloedende stoffen werden getest
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.