Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355654
Title 5 Jaar F - Project
Author(s) Densen, W.L.T. van; Quirijns, F.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C057/07) - 21
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) visserij - visserijbeheer - visserijbeleid - vissers - onderzoekers - communicatie - bevolkingsafname - mortaliteit - quota's - nederland - visstand - visvangsten - fisheries - fishery management - fishery policy - fishermen - research workers - communication - population decrease - mortality - quotas - netherlands - fish stocks - fish catches
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Rond 2000 verslechterde de legitimiteit van het beheer omdat de visserijsector grote moeite had met de soms grote bijstellingen in de schattingen voor het bestand (omlaag) en de visserijsterfte F (omhoog). Dat gold vooral voor schol en kabeljauw. De schommelingen in die bestandsschattingen kwam niet overeen met het meer stabiele beeld dat de vissers hadden van ontwikkelingen in de visstand op basis van hun vangstsucces. Het leidde tot een verslechtering van de communicatie tussen sector en onderzoek, waarbij de vissers de onderzoekers verantwoordelijk hielden voor de kwaliteit van het beheer. Het F-project kreeg de opdracht de situatie te helpen verbeteren door te zien: - waar de bestandsschattingen beter konden - hoe meer rekening viel te houden met informatie uit de visserij en - hoe de communicatie tussen de partijen was te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.