Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355735
Title Paardenhouderij : meer dieren op minder bedrijven
Author(s) Hoogeveen, M.W.; Jager, J.H.
Source Agri-monitor 2005 (2005)juli. - ISSN 1383-6455 - p. 13 - 13.
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) paarden - ondernemerschap - paardenfokkerij - landbouwtellingen - bedrijfsgrootte in de landbouw - horses - entrepreneurship - horse breeding - agricultural censuses - farm size
Categories Equidae (Horses, Donkeys, Mules) / Animal Husbandry (General)
Abstract De paardenhouderij wordt een steeds belangrijkere sector voor het landelijk gebied. Dit wordt ook bevestigd door de recentelijk verschenen beleidslijn paardenhouderij van het Ministerie van LNV. Tot nu toe is er echter weinig bekend over de sector. De Landbouwtelling geeft een beeld van het aantal paarden en pony¿s gestald op landbouwbedrijven. Op basis hiervan worden in dit artikel enkele ontwikkelingen rondom de regionale verdeling, de bedrijfsomvang en de specialisatiegraad beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.