Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355862
Title Nieuw kookadvies Allium en Crocus tegen krokusknolaaltje
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source BloembollenVisie 2007 (2007)117. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) bloembollen - crocus - allium - plantenziekten - aphelenchoididae - sterilisatie - nematodenbestrijding - heetwaterbehandeling - doorweken - koken - ornamental bulbs - crocus - allium - plant diseases - aphelenchoididae - sterilization - nematode control - hot water treatment - soaking - boiling
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Om het krokusknolaaltje goed te kunnen bestrijden is een warmwaterbehandeling van minimaal 4 uur bij 45º met 24 uur voorweken noodzakelijk om een maximale bestrijding te krijgen. Wanneer de behandeling 10 dagen na rooien werd gegeven werd een goede doding verkregen. Het is aan te bevelen een aangetaste partij twee jaar achter elkaar te koken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.