Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355863
Title Erwiniabesmetting hyacint : hollen veiliger dan snijden : onderzoek
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Doorn, J. van; Hollinger, T.C.; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source BloembollenVisie 2007 (2007)117. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) hyacinten - bloembollen - besmetting - dickeya chrysanthemi - erwinia - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - proeven op proefstations - hyacinths - ornamental bulbs - contamination - dickeya chrysanthemi - erwinia - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - station tests
Categories Viruses of Fungi and Bacteria / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Uit onderzoek door PPO en in de praktijk blijkt steeds vaker dat een aantasting door Erwinia chrysanthemi partijgebonden is. Er is in 2006 begonnen met onderzoek naar de mogelijkheid van overdracht van Erwinia bij hollen en snijden. Door de partijen gedurende de teelt tot leverbaar te volgen wordt de rol van besmetting van de werkbollen en de vermeerderingswijze in de verspreiding van Erwinia in beeld gebracht. De eerste resultaten zijn echter al opvallend genoeg om ze in dit artikel nader toe te lichten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.