Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356099
Title Weidevogelbeheer bij agrariërs en terreinbeheerders
Author(s) Egmond, P.M. van; Koeijer, T.J. de
Source De Levende Natuur 107 (2006)3. - ISSN 0024-1520 - p. 118 - 120.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - vogels - wildbescherming - monitoring - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - birds - wildlife conservation - monitoring - agri-environment schemes
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Milieu- en Natuurplanbureau heeft in samenwerking met SOVON en CBS drie vormen van natuurbeheer met elkaar vergeleken: terreinbeheer; particulier natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Er is gekeken naar: deelname bereidheid, ecologie en de kosten. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd of de Rijksoverheid met het gewijzigde beleid daadwerkelijk meer draagvlak zal krijgen en of de kosten lager worden. Eén van de onderwerpen van het onderzoek waren de weidevogels
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.