Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356127
Title Mensen over bomen
Author(s) Wolthuis, M.; Stobbelaar, D.J.; Koppen, C.S.A. van
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 234) - ISBN 9789085850762 - 64
Department(s) Rural Sociology
Environmental Policy
MGS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bomen - aantrekkelijke bomen - straatbomen - perceptie - bescherming - buurtactie - sociale participatie - nederland - communicatie - openbaar groen - gemeenten - trees - amenity trees - street trees - perception - protection - community action - social participation - netherlands - communication - public green areas - municipalities
Categories Nature Conservation / Urban Plans / Urban Society
Abstract De bomen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom staan centraal in dit rapport. Dit onderzoek (op verzoek van de Bomenstichting) richt zich zowel op de bewoners als ook op de interactie tussen bewoners en gemeenten. Centrale onderzoeksvragen zijn: treden er veranderingen op in de omgang van burgers met bomen in de openbare ruimte; welke zijn die veranderingen, wat zijn de belangrijkste factoren die op de omgang met bodem van invloed zijn; wat zijn de kenmerken van successvolle initiatieven om bomen te behouden. Het gaat in dit rapport niet alleen over de waardering van burgers voor bomen, maar ook hoe ze daarop met de overheid in interactie treden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.