Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356167
Title FIONA 1.0. Technical description
Author(s) Groeneveld, R.A.; Schrijver, R.A.M.
Source Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-werkdocument 36) - 38
Department(s) LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) modellen - natuurbescherming - rundvee - rundveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - models - nature conservation - cattle - cattle husbandry - farm management
Categories Farm Management / Nature Conservation
Abstract FIONA is een optimaliseringsmodel dat is toegespitst op de inpasbaarheid van verschillende vormen van natuurbeheer op graasdierhouderijen. Het model maximaliseert het bedrijfssaldo binnen een aantal restricties die met elkaar de structuur weergeven van het bedrijf waarop het model wordt toegepast. Het bestaat uit vijf onderdelen (modules): die voor vee, voergebruik en landgebruik, arbeid, nutriënten en een doelmodule. Een WOT Natuur & Milieu rapportage
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.