Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356456
Title De recreatieve en economische betekenis van het Zuiderpark in Den Haag en het nationaal park De Hoge Veluwe
Author(s) Goossen, C.M.; Vreke, J.; Boer, T.A. de
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 40) - 79
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) openbare parken - nationale parken - natuurreservaten - recreatie - sociale economie - evaluatie - indicatoren - veluwe - zuid-holland - public parks - national parks - nature reserves - recreation - socioeconomics - evaluation - indicators - veluwe - zuid-holland
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Public Green and Parks / Nature Reserves
Abstract Het doel van het onderzoek is het bijdragen aan het ontwikkelen van een methode waarmee de sociaal-economische betekenis van verschillende groen- en natuurgebieden zodanig kan worden beoordeeld dat de gebieden onderling kunnen worden vergeleken. Via thuisenquêtes rond het Haagse Zuiderpark en het Nationaal Park de Hoge Veluwe is de recreatieve betekenis achterhaald. Via interviews met beheerders en ondernemers is de economische betekenis onderzocht. De recreatieve betekenis wordt vooral gevormd door de objectieve kenmerken van beide parken. De subjectieve betekenis van deze kenmerken kent relatief veel overeenkomsten tussen beide parken. De economische betekenis van het Nationaal Park de Hoge Veluwe lijkt groter te zijn dan het Zuiderpark. Trefwoorden: recreatie, economie, gebruikswaarde, belevingswaarde, bestaanswaarde, verbondenheid, motieven, bestedingen, bezoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.