Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356509
Title Landbouwmilieumaatregelen vergeleken : Engeland, Nederland, Niedersachsen en Vlaanderen
Author(s) Smits, M.J.W.; Driessen, P.; Heerik, R. van den
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 24 (2007)1. - ISSN 0169-6300 - p. 39 - 47.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) biodiversiteit - landbouw - landschap - evaluatie - engeland - duitsland - belgië - agrarisch natuurbeheer - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - biodiversity - agriculture - landscape - evaluation - england - germany - belgium - agri-environment schemes - agro-biodiversity - functional biodiversity
Categories Nature Management (General) / Farm Management
Abstract Sinds 1992 zijn de EU landen verplicht zogenaamde agri-environment schemes in te voeren. De vrijheid van lidstaten bij de invulling zijn groot. Dat maakt een onderlinge vergelijking en evaluatie lastig. Dit artikel signaleert en analyseert dat probleem aan de hand van AE'Ss uit vier landen en doet suggesties voor verbeteringen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.