Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356589
Title Recente waarnemingen van de loopkever Harpalus griseus: is er een trend (Coleoptera: Carabidae)
Author(s) Noordijk, J.; Heijerman, Th.; Turin, H.
Source Nederlandse Faunistische Mededelingen 2007 (2007)26. - ISSN 0169-2453 - p. 43 - 50.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Biosystematics
PE&RC
WIMEK
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) carabidae - harpalus - zoögeografie - nederland - heidegebieden - habitats - verspreiding - insectenvallen - biologische technieken - veluwe - carabidae - harpalus - zoogeography - netherlands - heathlands - habitats - dispersal - insect traps - biological techniques - veluwe
Categories Coleoptera
Abstract De loopkever Harpalus griseus staat bekend als zeldzaam in Nederland. Recentelijk zijn er echter relatief veel waarnemingen gedaan met behulp van bodemvallen, maar ook met zogenaamde raamvallen en op licht. Naast waarnemingen van heide- en stuifzandgebieden op de Veluwe, is de soort ook opvallend vaak waargenomen in enkele agrarische en ruderale gebieden rond Wageningen. Het aantal waarnemingen lijkt dus toe te nemen. Daarentegen lijkt het areaal van deze soort in Nederland juist in oppervlak af te nemen. Als gevolg van de effecten van verschillende verzamelmethoden is het vrijwel onmogelijk om voor deze soort een trend vast te stellen. Zeer waarschijnlijk geldt dit in meer of minder mate voor alle loopkevers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.