Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356769
Title Strategievorming deelnemers koeien & kansen
Author(s) Beldman, A.C.G.; Zaalmink, B.W.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) (Rapport / Koeien & Kansen 2) - 32
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Scientific report
Publication year 2000
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsplanning - rundveehouderij - ondernemerschap - farm management - sustainability - farm planning - cattle husbandry - entrepreneurship
Categories Farm Management
Abstract Begin 1999 is het project Koeien & Kansen met 12 deelnemers van start gegaan. Doel van het project is om samen met de deelnemers tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, waarbij aan een aantal concrete criteria wordt voldaan. In de aanpak die in het project Koeien & Kansen wordt gevolgd om tot een zogenaamd bedrijfsontwikkelingsplan te komen zijn onder andere de volgende 3 stappen te onderscheiden. 1. Deelnemers geven bedrijfsdoelstellingen (missie) en huidige bedrijfsstrategie aan. 2. Resultaten in de huidige situatie worden vergeleken met de doelstellingen. 3. M.b.v. Interactieve Simulatie ontwikkelen deelnemers zelf toekomstige strategie, o.a. gericht op de duurzaamheiddoelen van het project
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.