Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356936
Title Voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens : zorg voor droog strooisel.
Author(s) Veldkamp, T.
Source De Pluimveehouderij 37 (2007)11. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 9.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimvee - gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - voetzolen - dierenwelzijn - poultry farming - poultry - cap - european union - footpads - animal welfare
Categories Poultry / Animal Health and Welfare / Animal Health and Welfare
Abstract In een Europese concept richtlijn voor dierenwelzijn, wordt een pluimveehouder ook afgerekend op voetzoolaandoeningen. Belangrijk om te weten waardoor voetzoolaandoeningen worden veroorzaakt dus. Mogelijke factoren: geslacht van de dieren, Leeftijd, druk en lichaamsgewicht, nutriënten, gezondheid, drinkdwatersysteem, waterdruk, waterhoogte, ondergrond (type strooisel), licht en, bezettingsdichtheid en mestverdeling spelen allemaal een rol. Belangrijk is om de strooiselkwaliteit goed in het oog te houden, om voetzoolproblemen te voorkomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.