Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356938
Title Inventarisatie van de mogelijkheden voor vleeskuikenstallen : ammoniakuitstoot verminderen, maar dan wel goedkoop
Author(s) Ellen, H.H.; Harn, J. van; Veldkamp, T.
Source De Pluimveehouderij 36 (2006)3. - ISSN 0166-8250 - p. 15 - 17.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) varkensstallen - huisvesting, dieren - vleeskuikens - ammoniak - stankemissie - landbouwkundig onderzoek - inventarisaties - pig housing - animal housing - broilers - ammonia - odour emission - agricultural research - inventories
Categories Animal Husbandry and Environment / Environmental Management (General)
Abstract Bruikbaar en betaalbaar. Aan die twee voorwaarden moet een methode om de ammoniakuitstoot te verminderen toch wel voldoen. Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad heeft gekeken of er zulke methoden zijn. Dit artikel is een samenvatting van een deskstudie beschreven in het Praktijkrapport Pluimvee no. 16
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.