Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356946
Title Met een temperatuurverloop altijd een lekker plekje: broeden en opfok kalkoenkuikens. 2. De opfok
Author(s) Lourens, A.; Veldkamp, T.
Source De Pluimveehouderij 34 (2004)27. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 18.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) kalkoenen - kuikens - lichaamstemperatuur - omgevingstemperatuur - relatieve vochtigheid - pluimveehokken - huisvesting, dieren - turkeys - chicks - body temperature - environmental temperature - relative humidity - poultry housing - animal housing
Categories Poultry
Abstract Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft een opfokproef met kalkoenkuikens gedaan, waarbij de "Hatchbrood" is vergeleken met standaardopfok in ringen. Tegelijk is in deze proef gekeken naar het effect van een hoge dan wel lage relatieve vochtigheid tijdens het broedproces. In dit tweede deel worden de opfokresultaten besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.