Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357219
Title Afvoerleeftijd geen betrouwbare maat voor duurzaamheid
Author(s) Ouweltjes, W.
Source V-focus 3 (2006)1. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
Department(s) Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - melkproductie - productieve levensduur - gebruiksduur - duurzaamheid (sustainability) - kuddes (flocks) - selectie - agrarische bedrijfsvoering - meting - dairy farming - dairy cows - milk production - productive life - longevity - sustainability - flocks - selection - farm management - measurement
Categories Farm Management / Cattle
Abstract Niet een hoge afvoerleeftijd maar een laag celgetal (in relatie tot de leeftijd) duidt op een bovengemiddelde duurzaamheid. Dit betekent dat bij het beoordelen van het tankmelkcelgetal rekening moet worden gehouden met de leeftijd van de veestapel.Het rekenmodel voor het vervangingsbeleid gaat ervan uit dat er steeds vervangende vaarzen voorhanden zijn. In de praktijk is dat lang niet altijd het geval. Veel boeren fokken zelf hun vaarzen op en daarmee is de jongveeopfok sterk bepalend voor het vervangingsbeleid. Door minder jongvee op te fokken wordt de afvoerleeftijd wel hoger, maar daarmee wordt de veestapel nog niet duurzamer. Op het LageKostenbedrijf (LKB) bleek uit de ziekteregistratie en de vruchtbaarheidsgegevens dat de duurzaamheid van de oude veestapel te wensen overliet. Omdat er weinig jongvee instroomde, is steeds getracht zoveel mogelijk dieren opnieuw drachtig te krijgen. Ook het gemiddelde geometrische celgetal van de afgevoerde dieren was hoog, namelijk 333.000 cellen/ml. Daarnaast zijn jaarlijks enkele dieren vanwege acute gezondheidsproblemen afgevoerd. De lage vervanging kon alleen worden behaald door extra kosten te maken voor diergezondheid. Zou er wel ruimte zijn geweest voor vrijwillige vervanging, dan zouden bij een gelijkblijvende duurzaamheid, dieren sneller zijn afgevoerd waardoor de afvoerleeftijd zou zijn gedaald. De afvoerleeftijd is dan ook geen betrouwbare maat voor duurzaamheid. Een betere indicatie van de duurzaamheid van een veestapel wordt waarschijnlijk verkregen als naast de afvoerleeftijd, ook de kosten voor diergezondheid en vruchtbaarheid worden meegenomen. Of dat zo is, wordt het komende jaar nader onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.