Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357395
Title Foliekas reëel alternatief bij koudere teelten: hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmte-absorptie
Author(s) Kierkels, T.; Raats, P.; Hemming-Hoffmann, S.
Source Onder Glas 4 (2007)4. - p. 45 - 47.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) kassen - folie - bouwconstructie - bouwmaterialen - bekleding, bouw - polyethyleen - polyethyleenfilm - polyvinylchloride - lage-energie teelt - lichtdoorlating - kostenanalyse - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - foil - building construction - building materials - cladding - polyethylene - polyethylene film - poly(vinyl chloride) - low energy cultivation - light transmission - cost analysis - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Greenhouse Technology
Abstract Foliekassen kampen met een imagoprobleem. Onderzoekers van Wageningen UR en KEMA denken dat tuinders met koudere teelten er verstandig aan zouden doen zo’n kas te overwegen. Elkellaags polyetheen geeft financiële voordelen ten opzichte van glas bij verschillende gewassen. Dubbellaags PE bespaart 30% energie maar springt er financieel slechter uit. F-Clean heeft veel voordelen, maar is wel duur. Toch is het eindplaatje bij F-Clean financieel positiever dan glas. Het wachten is op nieuwe folies. Die zijn in aantocht. Ze combineren hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmteabsorptie met een gunstige prijs. Een groot voordeel van foliekassen is tevens de lagere investering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.