Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357398
Title Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement : selectie vissen
Author(s) Mesel, I.G. de; Zweeden, C. van; Hofstede, R. ter
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C085/07) - 33
Department(s) Wageningen Marine Research
Delta
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) zeevissen - kustwateren - crises - noodgevallen - mariene ecologie - zoögeografie - nederland - noordzee - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - marine fishes - coastal water - crises - emergencies - marine ecology - zoogeography - netherlands - north sea - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
Categories Marine Ecology
Abstract Bij dreigende calamiteiten wil men over kennis beschikken van de verspreiding van onder andere de visfauna op het Nederlands Continentaal Plat en de Nederlandse kustwateren om effectief te kunnen ingrijpen bij rampen en milieucalamiteiten. Het doel van dit project is het toekennen van kwetsbaarheidscores aan een aantal vissoorten in viier deelgebieden binnen de Nederlandse wateren. Per vissoort is de beschermingsstatus bepaald en het relatieve belang van het deelgebied als paaigebied, opgroeigebied of leefgebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.