Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357466
Title Verkeer is als water... : overlast, veiligheid, bereikbaarheid en landschapskwaliteit in de casus Erp, Brabant
Author(s) Hoofwijk, H.; Stobbelaar, D.J.; Simons, M.J.A.; Jaarsma, C.F.
Source Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 235) - ISBN 9789085850779 - 77
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) wegtransport - platteland - dichtheid - monitoring - verkeer - verkeerspatronen - nederland - noord-brabant - road transport - rural areas - density - monitoring - traffic - traffic patterns - netherlands - noord-brabant
Categories Infrastructural Plans
Abstract Verkeersdruk zorgt voor overlast in het dorp Erp. Al jaren wordt gepraat over een oplossing voor dit probleem. Recentelijk heeft deze discussie meer vaart gekregen door het voornemen van de gemeenteraad een rondweg om Erp aan te leggen. Reden om Wageningen UR de verkeersstromen te laten onderzoeken, om uit de impasse te komen. De overlast blijkt te bestaan uit twee los van elkaar staande verkeersstromen: verkeer dat dóór het verblijfsgebied rijdt (met name verkeer dat Boekel en Erp gebruikt om naar Veghel en ’s Hertogenbosch te gaan) en verkeer van binnen het verblijfsgebied (in deze verkeersstroom is het vooral het vrachtverkeer van en naar het industrieterrein dat overlast veroorzaakt). Deze twee verkeersstromen staan niet alleen los van elkaar, ze verschillen ook in niveau: regionaal versus lokaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.