Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357486
Title Op zoek naar ruimte voor landbouw en natuur: community of Practice
Author(s) Baltussen, W.H.M.; Peet, G.F.V. van der
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI 4.07.03) - ISBN 9789086151608 - 26
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) intensieve veehouderij - landgebruiksplanning - gedragscode - besluitvorming - natuurbescherming - landgebruik - boeren - nederland - onderzoek - overeenkomsten - reconstructie - noord-brabant - intensive livestock farming - land use planning - code of practice - decision making - nature conservation - land use - farmers - netherlands - research - agreements - reconstruction - noord-brabant
Categories Agricultural Economics (General) / Land Use Planning
Abstract In dit rapport is de methodiek van de Community of Practice (CoP) beschreven. Dit is geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het reconstructiegebied Beerze Reusel. Een CoP is onder andere geschikt om complexe problemen aan te pakken waar meerdere partijen bij betrokken zijn en waarbij niemand tot een geschikte oplossing kan komen. Daarnaast zijn praktische handvatten vermeld voor organisaties die in de toekomst met een CoP aan de slag willen. In this report the method Community of Practice (CoP) is described. The different steps of the method are illustrated by a practical example in the region Beerze Reusel in the Netherlands. A CoP is suitable for a complex problem where many organisations are involved and none of them can find a suitable solution. Practical do's and don'ts are presented for the different steps to help organisations which want to use the CoP method in the future.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.