Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357512
Title Inrichting, verlichting, ammoniak en stof bij volièreonderzoek (2e proef) = Layout, illumination, ammonia and dust in an aviary study
Author(s) Emous, R.A. van; Ellen, H.H.; Fiks, T.G.C.M.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Prakijkonderzoek : Pluimvee ) - 49
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) kippen - pluimveehokken - volières - layout - belichting - ammoniak - stof - arbeidskosten - economische haalbaarheid - fowls - poultry housing - aviaries - layout - illumination - ammonia - dust - labour costs - economic viability
Categories Animal Housing, Management and Care / Poultry
Abstract Ter vervanging van de legbatterij voor leghennen worden in de Europese richtlijn (1999/74) van 19 juli 1999 twee andere houderijsystemen genoemd. Het ene is een nieuw type houderijsysteem, de verrijkte kooi. Het andere wordt gevormd door scharrel- en volièresystemen, samen de alternatieve systemen genoemd. Hoewel deze systemen al enige tijd in de praktijk gebruikt worden, zijn er een aantal knelpunten, die toepassing op grotere schaal tot nu toe tegenhouden. Deze knelpunten liggen op het gebied van arbeid, stof, ammoniakemissie en economie. Door een aantal veranderingen in regelgeving is de noodzaak tot onderzoek aan deze systemen sterk toegenomen. Bij de opzet van het onderzoek is getracht op twee veranderingen in regelgeving in te spelen: Op de inrichting van het systeem (EU en KAT) en op de regels voor snavelbehandelingen (EU en Ingrepenbesluit). Daarnaast wordt aandacht besteed aan ammoniakemissie en arbeid. In de zomer van 2000 is een proef opgestart met leghennen op twee nieuwe volièresystemen gevolgd door een herhaling van de proef die in het voorjaar van 2002 aanving. In dit rapport wordt verslag gedaan van de ervaringen van de tweede proef waarbij regelmatig wordt teruggekeken naar de eerste proef.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.