Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357514
Title Het verloop van tekenpopulaties en de besmetting van teken met Borrelia en Ehrlichia. Resultaten van onderzoek in de periode van 2001-2005
Author(s) Borgsteede, F.H.M.; Gaasenbeek, C.P.H.; Boer, A.G. de; Dijkstra, J.R.; Jagers op Akkerhuis, F.; Dimmers, W.J.; Wielinga, P.; Fonville, M.; Schouls, L.; Pol, A. van den; Giessen, J. van der
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 06/II00015) - 43
Department(s) ASG Infectieziekten
ID - Infectieziekten
Centre for Ecosystem Studies
Research
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ehrlichia - borrelia - metastigmata - tekenbesmettingen - ziekten overgebracht door teken - vectoren, ziekten - vectoriële capaciteit - ziektedistributie - lyme-ziekte - ehrlichia - borrelia - metastigmata - tick infestations - tickborne diseases - disease vectors - vectorial capacity - disease distribution - lyme disease
Categories Medical Entomology / Epidemiology
Abstract In 2000 is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van teken en de besmetting van teken met Borrelia en Ehrlichia in vier qua vegetatie sterk verschillende recreatieve gebieden: een recreatief duingebied, een recreatief heidegebied, een recreatief bosgebied en een recreatief gebied in het stedelijk groen. Aanleiding voor het onderzoek was het vermoeden dat er tegenwoordig méér teken voorkomen dan vroeger en dat door de aanwezigheid van méér teken risico’s voor het oplopen van de door teken overgebrachte bacterie Borellia veroorzaakte ziekte van Lyme groter zouden zijn voor bezoekers van natuurgebieden. Omdat de omvang van de tekenpopulaties van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen (waarbij de weersomstandigheden en daaraan gerelateerde fenomenen vermoedelijk een grote rol spelen) blijft langdurig onderzoek noodzakelijk. In dit verslag worden de tot nu toe verkregen resultaten van de periode 2000-2005 besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.