Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357527
Title Mensen en koeien organiseren om te groeien : aanbevelingen voor het verbeteren van het rendement van schaalvergroting op Nederlandse melkveebedrijven die groeien vanaf 100 tot en met 400 melkkoeien
Author(s) Zijlstra, J.; Kortstee, H.J.M.; Beldman, A.C.G.; Dellen, L.I. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 15) - 28
Department(s) Research
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveebedrijven - melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - grote landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - rendement - ondernemerschap - richtlijnen (guidelines) - nederland - dairy farms - dairy farming - farm development - large farms - farm management - returns - entrepreneurship - guidelines - netherlands
Categories Farm Management / Cattle
Abstract Nederlandse melkveehouders zien schaalvergroting als een belangrijke, zo niet de belangrijkste ontwikkelingsrichting voor de continuïteit van het eigen bedrijf. Met het oog op het handhaven of verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Neder landse melkveehouderij is het daarom noodzakelijk om het rendement van schaalvergroting te verbeteren. Welke knelpunten belemmeren die rendementsontwikkeling en welke oplossingen zijn er reeds ontwikkeld om die knelpunten op te heffen? Dat was de vraag die groepen grootschalige melkveehouders en hun adviseurs hebben beantwoord tijdens een zestal bijeenkomsten in het najaar van 2005. Op basis van hun antwoorden op die vraag worden in dit rapport aanbevelingen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan meer rendement uit schaalvergroting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.