Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357553
Title De voederconversie van melkvee
Author(s) Duinkerken, G. van; Andre, G.; Haan, M.H.A. de; Hollander, C.J.; Zom, R.L.G.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 20) - 37
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkproductie - melkveehouderij - voederconversie - voersamenstelling - agrarische bedrijfsvoering - milk production - dairy farming - feed conversion - feed formulation - farm management
Categories Cattle / Feed Composition and Quality
Abstract In toenemende mate werken (studiegroepen) melkveehouders, de veevoersector en voervoorlichters met kengetallen die een indruk geven van het voerverbruik in relatie tot de melkproductie. Soms rekent men aan de voederconversie (voerverbruik per kilogram melk), of aan de voerefficiëntie (melkproductie per kilogram droge stof). Voederconversie en voerefficiëntie zijn reeds belangrijke kengetallen in de pluimveehouderij en vleesvarkenshouderij. De voederconversie is daar een waardevol kengetal dat iets zegt over zowel de technische als bedrijfseconomische prestaties van het bedrijf. In dit rapport “De voederconversie van melkvee” komt de bruikbaarheid van de voederconversie voor de melkveehouderij aan bod. We behandelen de invloedsfactoren op de voederconversie, voergebonden kosten, beoordeling van de voederconversie in de praktijk en diverse andere aspecten. De Animal Sciences Group adviseert voor het monitoren en controleren van de voeding en de productie een “dynamische” aanpak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.