Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357563
Title Resultaten lagekostenbedrijf 2006 = Results low-cost farm 2006
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de; Blanken, K.; Hemmer, J.G.A.; Hollander, C.J.; Holshof, G.; Ouweltjes, W.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 53) - 55
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - bedrijfsresultaten in de landbouw - kosten - melkproductie - rentabiliteit - proefbedrijven - montbeliard - proefboerderijen - dairy farming - dairy cattle - farm results - costs - milk production - profitability - pilot farms - montbeliard - experimental farms
Categories Agricultural Economics (General) / Cattle
Abstract Vanaf 2003 zijn er op het Lagekostenbedrijf wijzigingen doorgevoerd in de veestapel, in de huisvesting en in de mestopslag. Dit rapport beschrijft de resultaten van het 3e en laatste volledige jaar Lagekostenbedrijf in de nieuwe opzet (2006). Het doel van dit rapport is om een goed beeld te geven van de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de resultaten van het onderzoek in 2006. Er is in het rapport uitgebreid aandacht voor de verschillen in resultaten van de groep Holsteins en de groep Montbéliardes
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.