Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357568
Title Innovatie-experimenten in de open teelten
Author(s) Meijer, B.J.M.; Wijnands, F.G.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 12 - 15.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) voedingsstoffenbalans - aangepaste technologie - diversificatie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - duurzaamheid (sustainability) - landbouwontwikkeling - pesticiden - glastuinbouw - nutrientenbeheer - nutrient balance - appropriate technology - diversification - farm management - farming systems - sustainability - agricultural development - pesticides - greenhouse horticulture - nutrient management
Categories Agricultural Engineering (General) / Agricultural Knowledge Systems / Land Use Planning
Abstract In de Systeeminnovatieprogramma’s voor de geïntegreerde en biologische open teelten zijn drie innovatieprojecten van start gegaan: De smaak van morgen, Nutriënten waterproof en Topsoil+. Elk project pakt een knelpunt op om de teelten duurzamer te maken en voor te bereiden op de geschetste toekomst van de open teelten in 2030. De toekomstbeelden schetsen een toekomst van agrarische functies die in diverse ringen rondom stedelijke kernen zijn gegroepeerd: dichtbij de stad kleinschalige verweven belevingslandbouw tot verder weg van de stad grootschalige productielandbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.