Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357571
Title Innovatie-experimenten voor een multifunctionele groene ruimte
Author(s) Braker, M.J.E.; Hopster, G.K.; Alebeek, F.A.N. van
Source Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 20 - 22.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) tendensen - nevenactiviteiten - diversificatie - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - systeeminnovatie - noord-brabant - veenweiden - bestemmingsplannen - agrobiodiversiteit - trends - ancillary enterprises - diversification - rural planning - farm management - system innovation - noord-brabant - peat grasslands - zoning plans - agro-biodiversity
Categories Rural Plans / Agricultural Policy
Abstract Na de gezamenlijke opstelling van de toekomstbeelden voor de land- en tuinbouw in 2030 is het systeeminnovatieprogramma voor multifunctionele bedrijfssystemen verder gegaan op het regionale spoor. Dit omdat blauwe en groene diensten een sterke regionale invulling kennen. Als aanpak koos het programma voor gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau. Dat houdt in dat de doelen op gebiedsniveau (de vraagkant) worden gerealiseerd door individuele bedrijven samen (de aanbodkant). Voor de uitwerking van gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau zijn twee regio’s met heel verschillende karakteristieken en problemen genomen: het Brabantse Maashorstgebied – tussen grofweg Schaijk, Nistelrode en Uden – en het westelijk veenweidegebied. Naast deze regionale aanpak heeft het programma ook een landelijk innovatieproject voor bevordering en ontwikkeling van agrobiodiversiteit op agrarische bedrijven: BIOdivers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.