Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357572
Title Beheersing van ridderzuring op biologisch grasland in het project Bioveem
Author(s) Middelkoop, J.C. van; Visser, M. de; Schilder, H.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Bioveem 14) - 17
Department(s) LR - Environment
Research Institute for Animal Husbandry
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische landbouw - melkveehouderij - weiden - onkruiden - rumex obtusifolius - organic farming - dairy farming - pastures - weeds - rumex obtusifolius
Categories Weed Control / Farm Management / Nature Management (General) / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract In dit rapport zijn de resultaten van proeven en de (ervarings)kennis die in Bioveem is verzameld over ridderzuring samengebracht. Op een vijftal bedrijven is, in samenwerking met voorlichters en onderzoekers, gewerkt aan de bestrijding van dit graslandonkruid. Daarbij zijn strategieën bedacht, effecten gemonitord en proeven uitgevoerd. Het doel hiervan is het vinden van een praktische methode om dit onkruid, dat op veel biologische melkveebedrijven voorkomt, in te dammen. Het gaat nadrukkelijk om bestrijding en niet om preventie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.