Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357590
Title Netwerken versnellen transitieprocessen
Author(s) Wijnands, F.G.; Vogelezang, J.V.M.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)9. - p. 4 - 9.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
PSG-PPO Directie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - conversie - landbouwontwikkeling - netwerken (activiteit) - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - netwerken - entrepreneurship - farm management - conversion - agricultural development - networking - system innovation - integrated farming systems - networks
Categories Innovation Studies (General) / Farm Management / Knowledge Exchange
Abstract Netwerken hebben een belangrijke functie voor transitieprocessen in de landbouw. Wageningen UR brengt, afhankelijk van het doel, in wisselende samenstelling ondernemers, bestuurders, ketenpartijen en anderen in netwerken bijeen om aan transitie-opgaven te werken. Zo bestaan er netwerken die de toekomst verkennen en van daaruit gezamenlijke acties ondernemen. Ook zijn er netwerken die voortbouwen op succesvolle innovaties van voorlopers en als inspiratiebron fungeren. Zogenoemde praktijknetwerken ondersteunen een brede toepassing van duurzame innovaties in de praktijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.