Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357607
Title Milieumaatregelen De Marke na 1998
Author(s) Haan, M.H.A. de; Veer, D.F. ter
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Project De Marke 48) - 39
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) melkveehouderij - milieubescherming - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterverontreiniging - nederland - proefboerderijen - nitraatuitspoeling - grondwaterkwaliteit - dairy farming - farm management - environmental protection - netherlands - groundwater pollution - experimental farms - nitrate leaching - groundwater quality
Categories Farm Management / Environmental Pollution / Water Pollution
Abstract De kernvraag in dit rapport is het objectief in beeld brengen van de kosteneffectiviteit van afzonderlijke milieumaatregelen. Als belangrijkste doelstelling probeert De Marke een nitraatuitspoeling te halen van minder dan 50 mg nitraat per liter grondwater. Hiertoe heeft De Marke een groot aantal maatregelen genomen. Na 1998 heeft De Marke meer maatregelen genomen om de nitraatuitspoeling te verlagen. Het doel van deze studie is om economische gevolgen van de afzonderlijke milieumaatregelen die op De Marke zijn genomen na 1998 in kaart te brengen. Het betreft een modelmatige benadering om de omstandigheden en invloeden, die geen verband houden met de milieumaatregelen, uit te schakelen, zodat de effecten zo zuiver mogelijk ingeschat worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.