Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357611
Title 'Twee jaar na Wijffels' : verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003
Author(s) Anonymous,
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & Kansen 18) - 8 p.
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - verandering - overgangslandbouw - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - zuivelindustrie - overheidsbeleid - duurzame landbouw - maatschappelijk verantwoord ondernemen - discussie - dairy farming - dairy farms - change - transitional farming - farm management - entrepreneurship - dairy industry - government policy - sustainable agriculture - corporate social responsibility - discussion
Categories Alternative Farming / Cattle
Abstract ‘Aan de slag met transitie melkveehouderij’ was een discussiedag voor alle partijen uit de melkveehouderijketen. Koeien & Kansen organiseerde deze dag samen met vertegenwoordigers van LNV, LTO, NZO en DLO op 17 juni 2003 in Driebergen. Hoofddoel van de dag was concrete bouwstenen aan te dragen voor (onderzoeks)projecten gericht op het versterken van een duurzame melkveehouderij in Nederland. Daartoe discussieerden ca. 100 vertegenwoordigers uit diverse schakels van de zuivelketen over de toekomst van de sector. Er werd gezocht naar een gedeelde visie op de overgang (transitie) naar een duurzame melkveehouderijketen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.