Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357679
Title Geïntegreerde gewasbescherming : onderzoek en praktijk zoeken samen naar kennis.
Author(s) Kuik, A.J. van; Böhne, S.
Source De Boomkwekerij 15 (2002)2. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) geïntegreerde plagenbestrijding - plagenbehandeling - geïntegreerde bestrijding - boomteelt - projecten - kennis - pesticiden - fungiciden - samenwerking - geïntegreerde bedrijfssystemen - integrated pest management - pest management - integrated control - arboriculture - projects - knowledge - pesticides - fungicides - cooperation - integrated farming systems
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract Het project bestaat uit twee delen zoals een onderzoeksdeel en een toepassingsdeel. Klanten worden door toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen begeleid. Regelmatig worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor gewasbeschermingsadviseurs
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.