Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357705
Title Goeree voor 1970: het land waar het leven goed was
Author(s) Sykora, K.V.
Source Zuid-Hollands Landschap 3 (2007). - p. 12 - 13.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) landgebruik - natuurbescherming - graslandbeheer - duinen - vegetatie - plantenecologie - maaien - hooiland - begrazing - vegetatiebeheer - vegetatietypen - soortenrijkdom - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - land use - nature conservation - grassland management - dunes - vegetation - plant ecology - mowing - meadows - grazing - vegetation management - vegetation types - species richness - zuidhollandse eilanden - zuid-holland
Categories Nature Reserves / Plant Ecology
Abstract Wie door de duinen van Goeree wandelt, ziet grotendeels de duindoorn overwoekerd landschap. Diezelfde duinen bestonden voor 1970 vrijwel uitsluitend uit lage, soortenrijke duingraslanden, zoals nu nog in Westduinen, een terrein van Zuid Hollands Landschap, te zien is. Ook het landschap achter de zeereep zag er anders uit. Landschap en landgebruik hangen nauw samen. Professor Karlè Sýkora sprak met Henk Mastenbroek, hovenier te Ouddorp, die zich nog veel belangrijke details van het boerenleven op Goeree voor 1970 herinnert. Een samenleving waar hij met weemoed op terugkijkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.