Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357714
Title Mogelijkheden BOS bij bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen : inclusief effectivititeit van GNO's
Author(s) Wubben, J.P.; Cederhout, H.G.; Krijger, D.J.G.; Dalen, L. van; Dalfsen, P. van; Breedeveld-Bulk, M.
Source Aalsmeer/Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw / Bollen, Bomen en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving ) - 26
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijding - bloemen - gewasbescherming - zomerbloemen - mildews - plant diseases - disease control - flowers - plant protection - summer flowers
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Echte meeldauw schimmels (diverse soorten uit familie Erysiphaceae) vormen de belangrijkste schimmelziekten bij de teelt van zomerbloemen en vaste planten. In de reguliere teelt wordt de ziekte beheerst door frequente bespuitingen met chemische middelen. Bij deze kalenderbespuitingen is de noodzaak van de bespuiting niet altijd aanwezig. Om onnodige bespuitingen te voorkomen zou gebruik gemaakt kunnen worden van een waarschuwingssysteem welke aangeeft wanneer bespuitingen nodig zijn. Waarschuwingssystemen zijn hierbij een hulpmiddel, in het bijzonder om de frequentie van toepassen te verminderen en om het juiste spuitmoment te bepalen. Recent is voor de teelt van Hypericum een waarschuwingssysteem ontwikkeld en in de markt gebracht als hulpmiddel voor de bestrijding van roest. Het systeem waarschuwt de telers wanneer het risico voor ontstaan van infectie groot is. PPO Bomen heeft een adviessysteem voor echte meeldauw in buitenrozen ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.