Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357744
Title Landschap in de Natuurbalans 2006 : landschap in verandering tussen 1990 en 2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
Author(s) Nieuwenhuizen, W.; Roos-Klein Lankhorst, J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 68) - 46
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landschap - natuurbescherming - overheidsbeleid - evaluatie - landscape - nature conservation - government policy - evaluation
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract In een terugblik van 15 jaar beschrijft de Natuurbalans 2006 toenemende stedelijkheid van het platteland. Het oppervlak bebouwd gebied is met ongeveer 20% toegenomen, voor een belangrijk deel bestaand uit bedrijventerreinen. Deze worden door mensen laag gewaardeerd. Toch kan gezegd worden dat het restrictieve beleid heeft geleid tot concentratie van verstedelijking, en dat de aantasting van het landschap veel groter had kunnen zijn. Naast deze ontwikkelingen worden andere trends in de landbouw en recreatie beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.